Selasa, 12 Mei 2009

KULIAH 4 - (11/05/09)

Kajian Eksperimental:

- Kajian yang dibuat oleh orang lain, tidak ada penambahbaikan dan akan nampak terus
kesannya

Kajian Survey/Tinjauan:

- Mendapat input awal sebagai intervensi


LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES KAJIAN TINDAKAN

Menurut Johnson 2005:

KAJIAN KEPUSTAKAAN

- Berdasarkan bahan-bahan literatur seperti jurnal, buku, artikel seminar dan laporan

1) Membanding dan membezakan

- Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur
sesuatu objek atau peristiwa
- Kemahiran ini digunakan apabila:
• Ada dua atau lebih ciri
• Atau kemungkinan membuat pilihan atau keputusan

2) Menganalisis

- Mengolah maklumat dan huraikan kepada bahagian yang lebih kecil untuk faham sesuatu
konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat
- Digunakan untuk mengenali bahagian-bahagian, memahami hubungkait antara bahagian dan
mengenali prinsip yang terlibat
- Ialah suatu kemahiran yang kompleks menggunakan beberapa cirri kemahiran berfikir

3) Menilai

- Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara daripada segi kebaikan dan kelemahan
berdasarkan bukti atau dalil yang sah

4) Membuat kesimpulan

- Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian berdasarkan sesuatu hipotesis atau
mengukuhkansesuatu perkara berdasarkan penyiasatan
- Digunakan untuk membuat keputusan

5) Mensintesis

- Menggabungkan idea, unsur, item dan perkara yang berasingan untuk menghasilkan
gambaran yang menyeluruh.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan